Specjalizujemy się w wykopach liniowych i robotach ziemnych. Oferujemy realizację naszych usług na terenie całego kraju. 

Obecnie są to wykopy pod instalacje teletechniczne, światłowodowe oraz przyłącza. Posiadamy duże doświadczenie jako podwykonawcy w budowie linii światłowodowych, obsłudze przewiertów i wszelkich prac montażowych i instalatorskich, związanych z układaniem rurociągów. 

Stawiamy na prężny rozwój w wykonywaniu prac ziemnych.

Wykopy liniowe

Wykopy pod światłowody
Sieci gazowe i sanitarne
Instalacje elektryczne

Prace ziemne

Montaż kanalizacji kablowej
Obsługa przewiertów
Odbudowa bruka
Montaż koryt i przepustów